Thursday, March 31, 2011

...☆ SEJARAH RINGKAS RASULULLAH SAW KEKASIH ALLAH ☆...

BIODATA RASULULLAH SAW
·        Nama: Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim
·        Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenalisebagai tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yangmenyerang kota Ka'abah)
·        Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah
·        Nama bapa: 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim
·        Nama ibu: Aminah binti Wahab bin 'Abdul Manaf
·        Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hambaperempuan bapa Rasulullah SAW)
·        Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)
·        Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diah (lebih dikenali Halimah As-Sa'diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)

USIA 5 TAHUN
Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bahagian syaitan yang wujud di dalamnya.

USIA 6 TAHUN
·        Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa'
         (sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah)
·        Baginda dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh datuknya 'Abdul Muttalib.

USIA 8 TAHUN
·        Datuknya, 'Abdul Muttalib pula meninggal dunia.
·        Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib.

USIA 9 TAHUN (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12tahun).
·        Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusanperniagaan.
·        Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masaitu.

USIA 20 TAHUN
·        Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab 'Sirah' , jilid 1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari danberperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.
·        Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul'; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah..

USIA 25TAHUN
·        Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijahbinti Khuwailid Al-Asadiyah.
·        Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah.
·        Baginda SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang bapa saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.
·        Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

USIA 35 TAHUN
·        Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka'abah.
·        Pembinaan semula Ka'abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan pendudukMekah.
·        Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan 'Hajarul-Aswad' ketempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakanbatu tersebut.

USIA 40 TAHUN
Menerima wahyu di gua Hira' sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasulakhir zaman.

USIA 53 TAHUN
·        Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina AbuBakar Al-Siddiq.
·        Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.

USIA 63 TAHUN
Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12Rabiulawal tahun 11H/ 8 Jun 632M.

ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW
·        Khadijah Binti Khuwailid
·        Saudah Binti Zam'ah
·        'Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar)
·        Hafsah binti 'Umar (anak Saidina 'Umar bin Al-Khattab)
·        Ummi Habibah Binti Abu Sufyan
·        Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah)
·        Zainab Binti Jahsy
·        Maimunah Binti Harith
·        Safiyah Binti Huyai bin Akhtab
·        Zainab Binti Khuzaimah (digelar 'Ummu Al-Masakin'; Ibu Orang Miskin)

ANAK-ANAK RASULULLAH SAW
·        Qasim
·        Abdullah
·        Ibrahim
·        Zainab
·        Ruqaiyah
·        Ummi Kalthum
·        Fatimah Al-Zahra'

ANAK TIRI RASULULLAH SAW
·        Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah al-Tamimi (anak kepada SaidatinaKhadijah bersama Hind bin Habbasy.
·        Ketika berkahwin dengan Rasulullah,Khadijah adalah seorang janda).

SAUDARA SESUSU RASULULLAH SAW 
SAUDARA SUSUAN
·        Thuwaibah
·        Hamzah
·        Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad
·        Halimah Al-Saidiyyah
·        Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Mutallib
·        Abdullah bin Harith bin Abdul 'Uzza
·        Syaima' binti Harith bin Abdul 'Uzza
·        'Aisyah binti Harith bin abdul 'Uzza

BAPA DAN IBU SAUDARA RASULULLAH SAW (ANAK-ANAK
KEPADA ABDUL MUTTALIB)
·        Al-Harith
·        Muqawwam
·        Zubair
·        Hamzah ***
·        Al-'Abbas ***
·        Abu Talib
·        Abu Lahab (nama asalnya 'Abdul 'Uzza)
·        Abdul Ka'bah
·        Hijl
·        Dhirar
·        Umaimah
·        Al-Bidha (Ummu Hakim)
·        'Atiqah ##
·        Arwa ##
·        Umaimah
·        Barrah
·        Safiyah (ibu kepada Zubair Al-'Awwam) *** *** Sempat masuk Islam.
         ## Ulama' berselisih pendapat tentang Islamnya.

Sabda Rasulullah SAW:
"Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku
nescaya dia bersama-samaku di dalam syurga." (Riwayat Al-Sajary daripada Anas)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...